Garuda Trading

Huge New Luk Mik dZi or Tabular Eye bead - 49.5mm

£80.00
  • Huge New Luk Mik dZi or Tabular Eye bead - 49.5mm
  • Huge New Luk Mik dZi or Tabular Eye bead - 49.5mm
  • Huge New Luk Mik dZi or Tabular Eye bead - 49.5mm

Garuda Trading

Huge New Luk Mik dZi or Tabular Eye bead - 49.5mm

£80.00

A huge new tabular agate eye bead.

Size: 49.5mm (approx)
Sourced in Nepal