Garuda Trading

Set of 4 White Katas

£8.00
  • Set of 4 White Katas
  • Set of 4 White Katas

Garuda Trading

Set of 4 White Katas

£8.00

You will receive 4 standard size white coloured katas.

Size: 5ft 7 inches x 14 inches
Auspicious symbols and design may vary